ประมวลภาพกิจกิจกรรม

           บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ  รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)